Discussion:
oulook 2003 ile exchange sunucudan maillerime bakmak istiyorum
(too old to reply)
ZORROX
2008-10-19 11:35:37 UTC
Permalink
Raw Message
outlook 2003 kullanýyorum ve iþyerimdeki exchange sunucuya evden baðlanýp maillerime bakmak istiyorum.ayarlarýný nasýl yapabilirim?
Yusuf ANAÇ
2008-10-19 16:21:39 UTC
Permalink
Raw Message
Merhaba,
Öncelikle þirketinizde ki mail sunucunun dýþarýdan mail alabilmeniz için gerekli olan ayarlarýn yapýlmýþ olmasý gerekiyor. Sonrasýnda pop3 veya outlook anyware ile maillerinizi alabilirsiniz. Eðer ayarlarý yapýlmýþ iþe outlook anyware için aþaðýdaki makaleden faydalanabilirsiniz.


Enable Outlook Anywhere in Outlook
http://office.microsoft.com/en-us/outlook/HP101024441033.aspx

Ýyi çalýþmalar
Yusuf ANAÇ

"ZORROX" <***@ttnet.net.tr> wrote in message news:***@TK2MSFTNGP06.phx.gbl...
outlook 2003 kullanýyorum ve iþyerimdeki exchange sunucuya evden baðlanýp maillerime bakmak istiyorum.ayarlarýný nasýl yapabilirim?
Loading...